Houbičkami proti depresím? Studie léčby rezistentní deprese uvádí, že je to možné

od Veronika Holcová
2 minuty čtení
lysohlavky
Zdroj: Shutterstock

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) spouští třetí fázi mezinárodní studie COMPASS Pathways a shání dobrovolníky. Jedná se o léčbu deprese lékem z lysohlávek. Z nedávných studií totiž vyplývá, že látka obsažená v halucinogenních houbičkách nazvaná psilocybin může pozitivně ovlivnit léčbu deprese.

Publikovaná studie z dubna roku 2022 pod názvem Zvýšená globální integrace v mozku po terapii deprese psilocybinem dokazuje, že psilocybinová terapie vykazuje antidepresivní potenciál, ale její terapeutické účinky nejsou dobře pochopeny.

Dříve pro rituály, dnes proti depresi

Psilocybin je psychedelická organická látka ze skupiny tryptaminů, obsažená v různých druzích hub, například v lysohlávkách. Tyto látky dle dostupných informací používali mniši k dosažení stavu extáze po tisíciletí.

Pozitivním vlivem požívání lysohlávek na naše mentální zdraví se zabývají vědci již několik let. „Deprese je vysoce převládající stav duševního zdraví, jehož výskyt se zvýšil například během pandemie covid-19, což se odráží ve zvýšeném předepisování antidepresiv,“ uvádí studie publikovaná v časopise Nature.

To potvrzuje studie s názvem Účinky psilocybinu na kognitivní a emoční funkce u zdravých účastníků: Výsledky fáze 1, randomizované, placebem kontrolované studie zahrnující současné podávání a přípravu psilocybinu, kterou publikovali vědci z British Association for Psychopharmacology letos v lednu.

Kapsle se zázračnou houbou

O tom, jak psilocybin funguje v mozku, vydala společnost COMPASS Pathways instruktážní video:

Cílem studie bylo porozumět účinnosti a bezpečnosti jednorázové dávky psilocybinu COMP360, který obsahují například lysohlávky, u pacientů s rezistentní depresí, tedy pacientů, na jejichž stav standardní formy léčby nemají efekt. Vědci srovnávali účinky při podání buď 25 mg, 10 mg, nebo 1 mg, vysvětluje zpráva na stránkách NUDZ.

Více látky, lepší výsledky

„Dávka 25 miligramů má výrazně vyšší účinnost v čase oproti dávce jeden miligram: dvanáct týdnů po podání dávky 25 miligramů bylo výrazné snížení depresivních symptomů u dvaceti procent pacientů oproti deseti procentům těch, kterým byl podán jen jeden miligram,“ uvedl lékař Tomáš Páleníček z NUDZ.

„Bedlivě byl sledován výskyt sebevražedných myšlenek a úmyslného sebepoškozování. Jde o parametry, které se u populace s rezistentní depresí běžně sledují. Většina případů se objevila minimálně až po týdnu po podání psilocybinu, což poukazuje na okamžitý účinek,“ dodává doktor dohlížející na průběh studie.

Třetí fáze studie

Nyní tato studie, která probíhala v 10 zemích a sledovala 233 pacientů trpících depresemi, vstupuje do své třetí fáze a NUDZ hledá dobrovolníky, kteří by se jí účastnili. Konkrétně se jedná o studie, jejichž záměrem je sledovat srovnávající účinek psilocybinu, ketaminu a midazolamu v léčbě deprese.

Lékaři napříč studiemi se shodují, že pozitivní vliv psilocybinu na léčbu depresí je velkou nadějí pro trpící pacienty, kterým nezabírají běžně dostupné léky. Nicméně všichni důrazně dodávají, že by si lidé neměli s požíváním lysohlávek zahrávat a ordinovat si je proti depresím sami, ale měli by se svěřit do rukou specialistů.

Zdroj: COMPASS Pathways, NatureSage Journals, Twitter

Autor: Veronika HolcováSouvisející články