Mění se pravidla legalizace drog. Ústavní soudce má na to jednoznačný názor

od Nikola Jaroschová
2 minuty čtení
mnozstvi drog
Zdroj: Shutterstock

Ústavní soud zrušil část trestního zákoníku, jehož pomocí vláda stanovovala, jaké látky v rostlinách a houbách považuje za omamné či psychotropní a určovala jejich trestné množství. Okresní soud v Chrudimi přišel s návrhem zrušení několika ustanovení týkajících se zejména pojmu „množství větší než malé“, další návrhy však byly Ústavním soudem zamítnuty, píše ČTK.

O návrhu rozhodovalo plénum všech 15 soudců a soudkyň. „Zrušili jsme zmocňovací ustanovení pro vládu. Je to z důvodu, že je to v rozporu s článkem 39 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod,“ uvedl ústavní soudce Pavel Šámal.

Soudy se nově musí řídit judikaturou

Podle něj vláda nemůže určit trestné množství, protože je to stanovení spodní hranice trestní odpovědnosti, které může činit jen zákonodárce. Doplnil, že pojem množství větší než malé je důležitý, protože od sebe odlišuje trestné činy a přestupky.

Soudy na základě rozhodnutí Ústavního soudu nebudou moci postupovat podle zrušeného ustanovení, nově se budou muset řídit judikaturou. „Ta judikatura je ovšem tak rozvinutá s ohledem na délku používání pojmů v praxi, že to podle mého názoru nebude činit potíže,“ vysvětlil Šámal.

Ústavní soud ke dni vyhlášení ve Sbírce zákonů zrušil odstavec 3 paragrafu 289 zákona č. 40/2009 Sb., podle kterého vláda nařízením stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé.

Platnosti podle soudu pozbývají paragraf 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny a houby se považují za obsahující omamné látky. V obou případech soud zrušil právní úpravu dnem vyhlášení rozhodnutí ve Sbírce zákonů. Návrh na zrušení části paragrafů 284 a 285 soud zamítl.

O zrušení termínu dlouhodobě usilovali odborníci i veřejnost

Termín „množství větší než malé“ se u drog používá od konce 90. let minulého století, bez přesnějšího vymezení se objevil už v novele trestního zákona a zákona o přestupcích (112/1998 Sb.) přijaté parlamentem v roce 1998.

Proti termínům „množství větší než malé“ a „v malém množství“ se dlouhodobě a marně ohrazovalo několik poslanců. Nová úprava měla řadu kritiků z řad laiků i odborné veřejnosti. Ustanovení bylo přijato v platnost v lednu 1999.

Soud v Chrudimi řeší dvě kauzy spojené s přechováváním a pěstováním konopí. Škodlivost jednání je v takových kauzách nutné stanovit složitým postupem, který určí obsah látky THC. Policie proto nechává konopí sušit a experti analyzují obsah účinné látky. Pěstitel tedy neví, zda ho čeká postih a jaký by mohl být.

Autor: Aneta StřechováSouvisející články