Nejvyšší kontrolní úřad: Vliv návštěvnických center na péči o přírodu je neprokazatelný, navíc jsou zbytečně drahá

od Šárka Cvrkalová
2 minuty čtení
priroda
Zdroj: Shutterstock

Návštěvnická centra v chráněných územích v péči o přírodu nepomáhají. Tak zní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, který dokonce podotýká, že v některých oblastech se počet přestupků zhoršil. Návštěvníky centra nevzdělávají, a navíc jsou podle informací na webu NKÚ zbytečně drahá.

Takzvaných Domů přírody je v Česku již několik, jejich seznam je dostupný na webových stránkách Domy přírody. Jejich cílem je přiblížit veřejnosti, jak se chovat v přírodě i v chráněných územích. Nabízejí naučný program jak široké veřejnosti, tak školám, nebo i menším skupinám.

Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval systém přidělování dotací na projekty návštěvnické infrastruktury, přitom ale zjistil, že přínos návštěvnických center v chráněných územích je neprokazatelný. Ministerstvo životního prostředí podle kontrolorů dělá několik zásadních chyb.

Především se jedná o to, že nesleduje a nevyhodnocuje plnění očekávaných přínosů staveb. Ve výsledku se tak na celých projektech jenom ztrácejí peníze, návštěvníci se nic nového nedozvědí a jejich vztah k přírodě zůstává stejný jako doposud, v některých případech se dokonce zhoršil.

Nefungují tak, jak se předpokládalo

„Návštěvnická střediska měla sloužit ke snížení vlivu návštěvníků na životní prostředí ve zvláště chráněných územích. K tomu ale podle zjištění kontrolorů nedošlo. Ministerstvo životního prostředí navíc nastavilo limit orientačních investičních nákladů příliš vysoko, což umožnilo výstavbu nadstandardně nákladných projektů,“ uvedl NKÚ v tiskové zprávě.

Kontrolorové doplňují, že existují dokonce chráněná území, kde se dopad člověka na životní prostředí ještě zvýšil. Ministerstvo sice zavedlo vůči centrům bodové hodnocení, nenastavilo však jasná kritéria, která by vedla ke správným závěrům.

„MŽP v hodnocení nezohlednilo atraktivnost, velikost ani návštěvnost zvláště chráněných území. Do hodnocení se nepromítla ani vzdálenost budoucích středisek od obdobných zařízení,“ podotkl úřad. Některá centra navíc podle NKÚ nesplňují ekologická kritéria.

Nerovné podmínky

„Například projekt Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum (Natura Park) v Pardubicích nesplňoval podmínku ekologického kritéria, Státní fond životního prostředí ho přesto doporučil k podpoře a MŽP ho nevyřadilo z dalšího procesu rozhodování, čímž vytvořilo nerovné podmínky pro žadatele o dotaci,“ píše úřad na svých stránkách.

Dále dodává, že MŽP navíc výrazně nadhodnotilo finanční limit, který se používal pro hodnocení hospodárnosti projektů. Podle NKÚ tak ve výsledku existuje velké riziko pro udržitelnost projektů. Ty jsou totiž závislé především na poskytování státních dotací.

„Zajištění provozu středisek podporuje MŽP prostřednictvím národního programu. Příspěvek kryje jen průměrně 20 % celkových nákladů na provoz. Zbytek provozovatelé získávají z jiných zdrojů,“ objasnil úřad. Dodal, že mezi tyto zdroje patří například příspěvky, granty a příjmy ze vstupného.

Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad

Autor: Šárka CvrkalováSouvisející články