Sněmovna schválila novelu lex Ukrajina, bude náhradou za nouzový stav. Plánuje se zpřísnění nároku na dávku 5000 Kč pro uprchlíky

od Soňa Jiroutová
3 minuty čtení
Poslanecka snemovna
Zdroj: Jiří Koťátko / CNC / CNC / Profimedia

Poslanecká sněmovna v úterý 15. června schválila novelu zákona zvaného lex Ukrajina s úpravou, kterou navrhl ministr Marian Jurečka pár minut před samotným jednáním. Na základě této změny budou mít uprchlíci možnost po půl roce dočasné ochrany požádat o dávku ve výši životního minima.

Novela zákona byla Sněmovnou schválena zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Novela supluje nouzový stav

Předloha zákona převzala některá z mimořádných opatření, která byla vyhlášena během nouzového stavu. Ten končí 30. června, a vláda tak musela přijít s řešením uprchlické krize po jeho skončení.

Novelu schválilo 133 poslanců ze 163 přítomných. Nyní ji bude posuzovat Senát. Novela zakotvuje poskytování ubytování uprchlíkům jako veřejnou službu. Kraje budou na základě návrhu nadále mít možnost ubytovat uprchlíky i v nebytových prostorách.

Dále je zde stanovena lhůta, po kterou mohou uprchlíci být ubytovaní v nouzovém bydlení, a to na dobu maximálně 3 měsíců. V případě stanů či tělocvičen je doba stanovena na maximálně měsíc.

Lidem, kteří poskytují uprchlíkům ubytování, bude dle tohoto zákona vyplácena odměna ve výši od 200 do 350 Kč za osobu a noc.

Schválena byla i změna týkající se školství

Novela dále zahrnuje i návrh ministerstva školství, na základě kterého budou školy moci i v dalším školním roce vytvářet třídy pro děti z Ukrajiny.

„Vytváří také možnost vzniku homogenních nebo ukrajinských tříd, ale pouze v nezbytných a výjimečných případech, v místech, kde už není jiná možnost z hlediska kapacit nebo jiných vážných důvodů,“ vysvětlil návrh ministr školství Petr Gazdík.

S tímto návrhem však nesouhlasil například Zdeněk Kettner z SPD. „Protože se jeví jako diskriminační ohledně českých dětí a úplně ignorující svobodu ukrajinských rodičů,“ řekl k návrhu.

Dle schváleného návrhu budou i nadále ve vytvořených třídách mít možnost učit pedagogové bez znalosti českého jazyka. Do konce srpna 2023 budou moci školy upravit termíny a podmínky přijímacích řízení tak, jako mohly nyní.

Na základě novely budou v běžných třídách pomáhat ukrajinským dětem asistenti se znalostí ukrajinštiny. Aby bylo možné tyto asistenty zajistit, bude potřeba přidat peníze do rozpočtu školství.

Novela myslí i na možnost odjezdu uprchlíků a s tím spojenými problémy školy, když jí toto rodina nedá na vědomí. Pokud bude dítě ve škole chybět více než 20 dní a nebude omluveno, může ho škola vyloučit. Proti tomuto rozhodnutí se pak bude moci rodina do 15 dní odvolat.

Ivo Vondrák z hnutí ANO chtěl do novely zavést možnost, že by rodina doložila, že dítě absolvuje online výuku ve své ukrajinské škole a toto by nahradilo školní docházku. Jeho návrh však neprošel. Dle Gazdíka je totiž návrh v rozporu s mezinárodní úmluvou o právech dítěte a povinností státu zajistit povinnou školní docházku.

Příspěvek pro uprchlíky

Na návrh Jurečky bylo do novely dodáno právo uprchlíků zažádat o částku ve výši životního minima poté, co jim uplyne dočasná ochrana. Bude se jednat o 4 250 korun měsíčně pro dospělou osobu a 3 050 korun pro děti.

Poslanci se však před schválením pozastavili nad tím, že návrh Jurečka do novely přidal pár minut před zahájením pokračování schůze.

O současné dávce 5 tisíc korun se bude nyní bude jednat a bude se zpřísňovat. Nově by na ni neměli nárok uprchlíci, kteří mají bezplatné ubytování, stravu a základní hygienické prostředky. „Pokud tyto poměry neumožní zajištění základních životních potřeb, bude dávka náležet,“ stojí ve zdůvodnění úpravy.

Navíc bude dávka od druhého měsíce vázána na trvalý pobyt v České republice. Za cíl si vláda dává zabránění „dávkové turistice“.

Navrhovanou změnu Marian Jurečka odůvodnil tím, že konflikt na Ukrajině stále trvá a po 6 měsících by se tak uprchlíci dostali do českého sociálního systému. Poté by se měsíční náklady na ně vyšplhaly na 547,5 milionu korun.

Zdroj: Polanecká sněmovna ČR, Seznam Zprávy, Česká televize

Autor: Soňa JiroutováSouvisející články