Spolek AutoMat a ministerstvo dopravy si vzájemně argumentují statistikami kvůli plánované novele týkající se cyklistů

od Soňa Jiroutová
2 minuty čtení
bezpecna vzdalenost pro cyklisty
Zdroj: Pixabay

Spolek AutoMat reagoval na sdělení Ministerstva dopravy ČR, že se chystá změnit zákon o povinné vzdálenosti při předjíždění cyklistů. V otevřeném dopise argumentoval důvody, proč by ministerstvo mělo své rozhodnutí přehodnotit. Ministerstvo na tyto argumenty obratem reagovalo.

Spolek AutoMat se snaží zasadit o lepší životní prostředí tím, že podporuje veřejnost, aby používali auta rozumně. V rámci své činnosti informuje například občany o tom, jak to dělají v jiných státech a co je třeba zlepšit.

Spolek stojí také za stále oblíbenější výzvou Do práce na kole, kdy účastníci po dobu měsíce května putují do práce i zpět na kole, pěšky nebo jiným způsobem bez využití auta či hromadné dopravy.

Spolek s novelou nesouhlasí

Nyní se spolek rozhodl reagovat na změny, které se chystá ministerstvo dopravy zavést v rámci chystané novely o silničním provozu.

V otevřeném dopise ministru dopravy Martinu Kupkovi, který spolek zveřejnil na svých stránkách, vysvětlují zástupci spolku, proč nesouhlasí se zrušením povinného odstupu od cyklistů při rychlosti nižší než 30 km/h.

V dopise spolek shrnul své argumenty, proč toto rozhodnutí ministerstva nepovažuje za rozumné. Jedním z hlavních argumentů je to, že zákon není v platnosti ani rok, a tedy nemohla být provedena důkladná analýza získaných dat.

Dle spolku nejsou důvody Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR podloženy žádnými daty a případy. Navíc mají lesní stezky tzv. výhybny právě pro případ setkání na úzkém úseku.

Reakce ministerstva

Na dopis spolku AutoMat reagoval samotný ministr dopravy rovněž otevřeným dopisem na webových stránkách ministerstva. Ministr Kupka v něm uvádí, že si je vědom toho, že jsou cyklisté zranitelnými účastníky silničního provozu.

„Změna zákona, která umožní řidičům motorových vozidel předjet cyklistu v nižší rychlosti než 30 km/h bez dodržení fixního odstupu 1,5 metru, ale za dodržení všech pravidel pro bezpečné předjíždění, rozhodně není namířena proti cyklistům a jejich bezpečnosti na silnicích,“ reaguje ministr.

Ministerstvo opakovaně argumentuje statistikami, dle kterých si za nehody až v 67 % mohli cyklisté sami. Nedostatečný odstup byl v uplynulých 12 letech důvodem u 370 nehod s cyklisty.

„V posledních 12 letech tedy došlo v průměru k 86 nehodám ročně, které byly nebo mohly být způsobeny předjížděním cyklisty bez dostatečného bočního odstupu. Od roku 2014 se přitom počet nehod s účastí cyklistů stabilně drží nad 4 tisíci ročně,“ pokračuje v argumentaci ministerstvo.

Proti této statistice však podle Deníku vystupuje například iniciátor novely zákona o předjíždění cyklistů a právník Tomáš Kindl. „Ministrova statistika počítá jen nehody, kde je nedodržení odstupu uvedeno jako hlavní příčina nehody. Jenže nehody mají zpravidla celou řadu příčin a tato se skutečně v policejních datech jako hlavní objevuje jen vzácně,“ uvádí.

Na dopis ministra spolek odpověděl opět na svých webových stránkách, kde některé argumenty opět upřesnil. Zároveň v této reakci Martin Šotola, výkonný ředitel spolku, připomíná, že: „Pravidla mají být pokud možno jednoduchá srozumitelná, proto je jejich komplikace dalšími podmínkami často problematická. Konkrétně v případě tohoto zákona i potenciálně nebezpečná.“

Současně v závěru dopisu žádá ministra k prostudování zmíněných podnětů a dále o schůzku, kde by o plánované změně zástupci ministrerstva i spolku mohli debatovat. Je tedy možné, že v novele dojde ještě ke změnám, které vyplynou z této debaty.

Zdroj: AutoMat, Do práce na kole, Ministerstvo dopravy, Deník

Autor: Soňa JiroutováSouvisející články