Vyhledávání v archiváliích bude jednodušší. Archiv bezpečnostních složek spouští prohledávání přímo v textech archiválií

od Anna-Marie Rabová
3 minuty čtení
archiv bezpecnostnich slozek
Zdroj: František Vlček / MAFRA / Profimedia

Některé z již dříve digitalizovaných spisů bývalé Státní bezpečnosti bude možné od začátku listopadu prohledávat lépe než dříve. V rámci tzv. eBadatelny Archivu bezpečnostních složek budou totiž moci registrovaní uživatelé nově prohledávat archiválie fulltextově.

Archiv bezpečnostních složek spravuje mimo jiné archiválie vzniklé činností represivních složek bývalých totalitních režimů. Vznikl 1. února 2008 na základě zákona 181/2007 Sb. spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů. Od té doby zpřístupňuje badatelům archiválie nejen v rámci svých badatelen, ale už šest let také prostřednictvím aplikace eBadatelna.

Rozšíření a nové funkce eBadatelny

Tato aplikace umožňuje registrovaným uživatelům studovat archiválie z pohodlí jejich domova. V eBadatelně je však jen část již digitalizovaných archiválií, které ABS spravuje. Ačkoliv jsou v aplikaci přístupné například svazky kontrarozvědného rozpracování či svazky tajných spolupracovníků, studovat zde nelze například personální spisy příslušníků a zaměstnanců ministerstva vnitra.

Aplikace je ze strany archivu postupně doplňována a aktualizována. Zhruba před měsícem tak do ní přibyly digitální reprodukce svazků kontrarozvědného rozpracování (KR-VKR) z fondu Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky – svazky.

I přesto je aplikace ze strany badatelů hojně využívána. Například v roce 2021 se do ní registrovalo přes 560 nových badatelů. Uživatelé teď nově budou moci procházet archiválie na základě jakéhokoli slova, tedy nejen podle jmen, ale také například podle míst či hesel spojených s historickými událostmi. Takovým heslem může být třeba „akce Generál“.

Dokumenty, které jsou v aplikaci přístupné, byly archivem zpracovány pomocí technologií OCR (optické rozpoznávání znaků, z anglického Optical Character Recognition). Podle zástupce ředitelky ABS Petra Zemana jde o novátorský počin: „OCR dobře rozpoznává tištěné texty, takže se používá hlavně v knihovnách. U archiválií je jeho použití mnohem těžší, naše předlohy jsou nesrovnatelně náročnější, i tak ale mohou výsledky badatelům velmi pomoci.“

Archiválie tak nově budou k dispozici ve strojově čitelném textu, což umožňuje snazší hledání klíčových slov.

„Pro badatele je to další přelom. Ne, co se týče přístupnosti archiválií, protože celý archiv je přístupný už dávno, ale co se týče vyhledávacích možností,“ komentuje tuto novinku ředitelka ABS Světlana Ptáčníková.

Nově dohledané poznatky

Do této doby bylo totiž možné vyhledávat na základě klíčových jmen či hesel jen v textech inventářů a v rejstříkových a jiných datových záznamech (tzv. lustracích). Tato novinka však badatelům umožní prohledávat samotné archiválie.

„Dají se dopátrat souvislosti, které se dříve objevily jen náhodou, při dlouhém pročítání dokumentů. Teď najdete v dokumentech i osoby, které byste podle dosavadních databázových záznamů nevyhledali,“ upřesňuje Zeman.

Samotní archiváři tak zjistili, že například jméno Václava Havla prochází mnohem větším počtem svazků (přes 700), než o kolika se předtím vědělo. Ne ve všech případech se jedná o důležité poznatky, ale i tak může badatel najít nové zmínky, k nimž by se předtím přes dosud zpracované evidence nedostal.

eBadatelna

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

„Obdobně třeba u sochaře Olbrama Zoubka, jehož svazek byl skartován v prosinci 1989, můžeme nově nalézt alespoň dílčí informace v 25 archiváliích,“ doplňuje tisková zpráva archivu.

Co se zadávání do vyhledávače týče, tak do pole lze zadat cokoli včetně víceslovných názvů. „Pokud by badatel chtěl výsledek přesně shodný se zadávaným heslem, je zapotřebí ho dát do uvozovek. Lze zadávat např. kombinaci akce Asanace, vinárna Viola, kavárna Slavia. Čím je zadané heslo konkrétnější, tím lepší, omezí to počet výsledků,“ doplnil pro Přehledně24 Petr Zeman.

Badatelům pak archiv na svých webových stránkách poskytl jakýsi návod, jak požadovaná hesla do aplikace zadávat.

Jak již bylo řečeno, novinka se týká archiválií, které jsou v tuto chvíli nahrané v aplikaci eBadatelna. Do té mají přístup pouze registrovaní uživatelé. Naskenovaných a do fulltextu převedených stran je tak badatelům k dispozici zhruba 8 milionů.

I přesto se jedná jen o část všech archiválií, které archiv spravuje. „V eBadatelně zdaleka není všechno, a navíc žádné OCR není dokonalé, takže stále platí, že pokud něco hledáte, je dobré zaslat archivu žádost jako doposud,“ upozorňuje Zeman. Aplikace tedy nabízí jeden ze způsobů hledání archiválií, její výhodou je však to, že si ji může badatel procházet sám.

Pokud má ale badatel zájem o archiválie ke konkrétní osobě či tématu, vždy je lepší se obrátit se žádostí přímo na zaměstnance archivu, kteří pomocí evidencí a dalších pomůcek mohou dohledat i archiválie, jež dosud nebyly digitalizované a nejsou dostupné v aplikaci eBadatelna.

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, eBadatelna, Tisková zpráva ABS, Přehledně24

Autor: Anna-Marie RabováSouvisející články