Druhy půjček: rozdíly mezi bankovní, rychlou či P2P půjčkou

od Šárka Cvrkalová
3 minuty čtení
Komerční sdělení
Penize
Zdroj: Pixabay

Půjčky jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí finančního světa. Poskytují lidem možnost financovat své potřeby, cíle a projekty, které by jinak mohly být nedostupné. Existuje několik různých typů půjček, z nichž nejznámější a nejčastější jsou bankovní, rychlé a P2P půjčky. Každý z těchto druhů půjček má své vlastní charakteristiky, výhody a rizika.

Bankovní půjčky:

Bankovní půjčky jsou poskytovány tradičními bankami a jsou známé pro svou stabilitu

díky dlouhodobé zkušenosti. K získání bankovní půjčky je obvykle potřeba prokázat pevnou úvěrovou historii a dostatečný příjem. Banky provedou podrobné posouzení žadatele, zahrnující například kreditní skóre, finanční stabilitu a další faktory. Úrokové sazby bankovních půjček bývají obvykle nižší ve srovnání s ostatními typy půjček, protože jsou podloženy pečlivým hodnocením rizik.

Rizika:

 1. Kredibilita a úvěrová historie: Získání bankovní půjčky může být obtížné pro jednotlivce s nízkým kreditním skóre nebo nedostatečnou úvěrovou historií. Banky preferují klienty s dobrou platební morálkou a stabilními finančními prostředky.

 2. Dlouhodobá povaha: Bankovní půjčky obvykle mají delší doby splatnosti, což může znamenat, že klient se zavazuje k dlouhodobému splácení. To může znamenat zvýšené riziko, pokud se klientův finanční stav během té doby zhorší.

(Srovnání bankovních půjček naleznete zde.)

Rychlé půjčky:

Rychlé půjčky jsou často zvolenou volbou pro ty, kteří potřebují finanční prostředky okamžitě a nemohou si dovolit čekat na schválení tradiční bankovní půjčky. Tento typ půjček může být snadno dostupný online nebo prostřednictvím mobilních aplikací. Schválení rychlých půjček může proběhnout rychle, v některých případech během několika minut. Nicméně úrokové sazby u rychlých půjček bývají často vyšší, aby se zohlednily rychlost a vyšší rizika spojená s tímto typem půjčky.

Rizika:

 1. Vysoké úrokové sazby: Rychlé půjčky mají často vyšší úrokové sazby než bankovní půjčky. To může znamenat, že klient bude platit více za půjčené peníze, což může mít negativní dopad na jeho finanční situaci.

 2. Riziko nadměrného zadlužení: Kvůli jednodušší dostupnosti mohou rychlé půjčky zvýšit riziko nadměrného zadlužení, pokud si klient půjčuje opakovaně a není schopen půjčky splácet včas.

(Srovnání rychlých půjček naleznete zde.)

P2P půjčky (Peer-to-Peer):

P2P půjčky představují inovativní přístup, kde jednotliví investoři propojují s jednotlivými žadateli o půjčku skrze online platformy. Tento systém umožňuje lidem s různými úvěrovými profily získat financování od ostatních jednotlivců. Investoři mohou nabídnout financování a konkurovat se svými úrokovými sazbami, což může vést k výhodnějším podmínkám pro žadatele. P2P půjčky také často bývají dostupné i pro ty, kteří nemají ideální úvěrovou historii, což je hlavní rozdíl oproti bankovním půjčkám. Úrokové sazby u P2P půjček jsou různorodé a závisí na jednání mezi investory a žadateli.

Rizika:

 1. Nedostatečná regulace: P2P půjčky mohou operovat v prostředí s nižší regulací než tradiční bankovní instituce, což může znamenat vyšší riziko pro klienty.

 2. Variabilita úrokových sazeb: I když variabilita úrokových sazeb může být pro některé klienty výhodou, může také znamenat nepředvídatelné změny v nákladech na splácení.

 3. Nekonzistentní úvěrové posouzení: Některé P2P platformy mohou mít méně přísná kritéria pro schvalování půjček, což může znamenat, že někteří žadatelé mohou dostat půjčku i přes vyšší rizika.

(Srovnání P2P půjček naleznete zde.)

Úroky:

Úrokové sazby hrají klíčovou roli při rozhodování o půjčce. Bankovní půjčky mají obvykle nižší úrokové sazby díky pečlivému posouzení rizik a dlouhodobému provozu bank. Rychlé půjčky nabízejí rychlý přístup k finančním prostředkům, ale s vyššími úrokovými sazbami kvůli vyšším rizikům. U P2P půjček jsou úrokové sazby variabilní a závisí na dohodě mezi investory a půjčovateli. P2P platformy často umožňují větší flexibilitu v stanovení úrokových sazeb, což může být výhodné pro obě strany.

Kreditní skóre:

Kreditní skóre, někdy také nazývané kreditní hodnocení, je numerické vyjádření finančního zdraví a kreditní historie jednotlivce. Toto skóre slouží jako indikátor pro věřitele (jako jsou banky, úvěrové instituce, půjčovny automobilů atd.) k posouzení rizika spojeného s poskytnutím úvěru nebo jiné formy půjčky. Čím vyšší je kreditní skóre, tím vyšší je pravděpodobnost, že jednotlivec bude schopen úvěr splácet včas a bez problémů.

Kreditní skóre se obvykle pohybuje v určitém rozsahu, například od 300 do 850, kde vyšší hodnota znamená lepší kreditní profil. Několik hlavních faktorů ovlivňuje kreditní skóre:

 1. Platební historie: Zahrnuje záznamy o splácení dřívějších úvěrů a půjček. Pravidelné a včasné platby zvyšují kreditní skóre, zatímco opožděné platby nebo nedobytné dluhy mohou mít negativní dopad.

 1. Dluhové závazky: Tento faktor zohledňuje poměr mezi celkovými dluhy a dostupným kreditem. Vysoké zadlužení může snížit kreditní skóre.

 1. Délka kreditní historie: Delší historie úvěrových závazků obvykle přispívá ke zvýšení kreditního skóre, protože věřitelé mají více dat k posouzení platebního chování.

 1. Typy úvěrů: Různorodost typů úvěrů (např. kreditní karty, bankovní půjčky, hypotéky) může pozitivně ovlivnit kreditní skóre.

 1. Nové úvěry: Příliš mnoho nedávných žádostí o úvěr může indikovat finanční nestabilitu a mít negativní dopad na kreditní skóre.

Při výběru půjčky je důležité zvážit nejen úrokové sazby, ale také další faktory, jako jsou doba splatnosti, celkové náklady a schopnost splácet. Všechny typy půjček nesou určitá rizika, a je důležité, aby si klienti uvědomili tyto rizika předtím, než se rozhodnou pro konkrétní typ půjčky. Při výběru půjčky je důležité zohlednit vlastní finanční situaci, schopnost splácet a celkové náklady na úvěr. Rizika lze minimalizovat tím, že budete pečlivě studovat podmínky půjčky, zvážíte své možnosti a v případě pochybností se poradíte

s finančním specialistou.Související články