Pouze 42 % marketérů zná svou cílovou skupinu: Jak vám může Target Affinity Index pomoci? 

od Šárka Cvrkalová
3 minuty čtení
Komerční sdělení
Graf
Zdroj: nateejindakum / stock.adobe.com

Target Affinity Index je jeden z mnoha dílků přispívajících k tvorbě marketingové strategie. Díky němu určíte, jak vhodně oslovit cílovou skupinu. V článku si popíšeme, co je Target Affinity Index, co je cílová skupina, marketingový mix i marketingový audit a jak to do sebe celé zapadá.

Co je Target Affinity Index?

Target Affinity Index (najdete ho i pod zkratkou TAI nebo slovem Afinita) je index udávající vhodnost reklamních nosičů, jako je TV pořad, magazín nebo rádio, pro oslovení cílové skupiny zákazníků. Čím je míra afinity (míra vhodnosti) vyšší, tím je konkrétní nosič pro oslovení zákazníků z cílové skupiny vhodnější.

Znát TAI se hodí při sestavování a plánování marketingového mixu i při porovnávání cen různých médií.

Jak vypočítáte Target Affinity Index?

TAI se počítá tak, že sledovanost média v konkrétní cílové skupině (TRP) vydělíme sledovaností média v celkové populaci (GRP). Celkovou populací se myslí lidé nad 12 nebo nad 15 let). Obecně platí, že pokud je afinita větší než 1, je sledovanost zkoumaného média nadprůměrná.

Jak si určíte vaši cílovou skupinu a co to cílová skupina vlastně je?

Definice cílové skupiny

Cílová skupina je okruh zákazníků, které chcete oslovit a „zasáhnout“ vaším marketingovým mixem – chcete je zaujmout a dovést je k vámi požadované akci (nákup, přihlášení na k newsletteru atd.) Bez určení cílové skupiny nevíte, ke komu skrz marketingová sdělení mluvíte a ani netušíte, jak komunikovat, abyste měli co největší úspěch. Zajímavostí je, že podle průzkumu serveru Hubspot.com pouhých 42 % marketérů zná základní demografické informace o jejich cílové skupině, jako je jméno, pohlaví a lokalita.

Jak určit cílovou skupinu?

Definování cílové skupiny je součástí marketingové strategie. K určení cílové skupiny vám pomůže:
• Google Analytics – kde ve statistikách získáte přehled o vašich zákaznících.
• Zákaznický průzkum – dotazníky nebo třeba osobní rozhovory. Za vyplnění můžete nabízet například drobnou slevu na příští nákup.

• Průzkum konkurence – jestli začínáte podnikat, tady bude dobrý start. Jen myslete na to, že váš produkt (nebo služba) pravděpodobně nebude stejný jako ten konkurenční a cílová skupina se může více či méně lišit. Podle serveru Hubspot.com 90 % marketérů uvádí, že průzkum konkurence má pozitivní dopady na jejich podnikání.
Výzkum společnosti HubSpot zjistil, že 90 % marketérů uvádí pozitivní dopady na své podnikání díky využívání výzkumu konkurence jako součásti své strategie.

Z těchto dat byste měli znát přibližnou cílovou skupinu i odpovědi na základní otázky:

• Jaké procento nakupujících tvoří muži a ženy?
• V jakém věkovém rozmezí se vaši zákazníci nejčastěji pohybují?
• Jaké mají zákazníci zájmy?
Tím to ale nekončí. Měli byste si položit otázky, které propojují vaši nabídku produktů/služeb s cílovou skupinou. Tady jsou nejčastější z nich:

• Jak produkt/služba cílové skupině pomůže? Proč by ho měli lidé chtít?
• Čím se odlišujete od konkurence? V čem jste lepší?
• Jaké je vaše USP (Unique Selling Proposal)?
• Jaká média jsou vaší cílové skupině blízká?
• Jak vypadá typický člen cílové skupiny?
S předposlední otázkou vám pomůže právě Target Affinity Index, s poslední otázkou zase určení tzv. zákaznických person.

Jak si definovat zákaznické persony?

Cílová skupina není homogenní, většinou se dá segmentovat na menší části. Pro každou část si určete jednu personu, tedy jednoho typického představitele. Každá persona by měla být co nejkonkrétnější a informace o ní by měly obsahovat:
• pohlaví, věk, jméno a kde bydlí,
• vzdělání a společenské postavení,
• zájmy a koníčky, kde tráví volný čas,
• profese,
• životní styl a oblíbené značky,
• jaké problémy řeší,
• podle čeho si vybírá, kde bude nakupovat.
Určení cílové skupiny, zákaznických person a Target Affinity Indexu se vám bude hodit při využívání marketingového mixu.

Co je marketingový mix?

Jde o metodu, která firmám pomáhá nastavit marketingovou strategii tak, aby byla v souladu s potřebami zákazníků a plnila obchodní cíle. Základní marketingový mix se skládá z tzv. 4P, ale lze k němu přidat ještě další 3 nebo 4P, kdy vám vznikne marketingový mix 7P nebo marketingový mix 8P. Popíšeme si ten nejdetailnější.
Co obsahuje marketingový mix 8P?

Podívejte se, z čeho se skládá marketingový mix 8P:

• Produkt (Product) – vlastnosti produktu jako kvalita, design, image výrobce, servis a odlišnosti od konkurenční nabídky.
• Cena (Price) – cena za produkt a celková cenová politika firmy.
• Distribuční kanály (Place) – jak se produkt dostane k cílové skupině (skrz e-shop nebo pobočku atd.)
• Propagace (Promotion) – kde proběhne oslovení zákazníka. Tady se hodí znát Target Affinity Index právě pro oslovení cílové skupiny skrz reklamy.
• Lidé (People) – zaměstnanci, kteří se podílí na plnění marketingové strategie a ovlivňují zákaznickou zkušenost.
• Procesy (Processes) – nastavení výrobních, prodejních a dodávacích procesů, optimalizace nákladů.
• Fyzická evidence (Physical Evidence) – prostředí, ve kterém se prodává zboží nebo poskytují služby (interiér, vybavení atd.)
• Produktivita a kvalita (Productivity and Quality) – veškeré procesy by měly být produktivní a dodat zákazníkovi kvalitní výsledek.

Marketingový mix je nedílnou součástí pro tvorbu úspěšné marketingové strategie. K její analýze vám dopomůže marketingový audit.

Co je marketingový audit?

Marketingový audit je analýza marketingových aktivit firmy a slouží k definici nefunkčních nebo zastaralých procesů, aby marketingové aktivity byly co nejefektivnější. Je dobré ho dělat v situaci, kdy tvoříte marketingovou strategii, chcete zrevidovat tu stávající nebo pokud došlo k výraznější změně v tržním prostředí. Výsledkem marketingového auditu by měl být přehledný report se zhodnocením a doporučením pro vylepšení stávajících marketingových aktivit.

Shrnutí

Target Affinity Index je součástí mnohem většího celku s názvem „tvorba marketingové strategie“. Tvoří ho spousta technik a oblastí a každá z nich je pro úspěch výsledné strategie důležitá.

Zdroj obrázku: nateejindakum / stock.adobe.comSouvisející články