Státní dotace bude lidem pomáhat s drahými hypotékami

od Šárka Cvrkalová
3 minuty čtení
Komerční sdělení
pujcka hypoteka
Zdroj: Shutterstock

Základní úroková sazba, kterou vyhlašuje centrální banka, atakuje v současnosti 6% hranici. To se projevuje nejen na výhodném zhodnocení spořicích účtů, ale zejména na rostoucích cenách půjček, včetně hypoték. Komu letos končí fixace hypotéky, bude čelit skokovému zvýšení měsíčních splátek. Stát dokáže pomoci některým lidem, aby nepřišli o své bydlení. Pomoc má podobu úrokové dotace.

Zdražují všechny typy úvěrů – s výjimkou půjček do výplaty

Pod vlivem rychle rostoucí repo sazby a vysokého tempa inflace jsou jednotlivými poskytovateli navyšovány i úroky na půjčkách. Nejvíce je navýšení patrné u rychlých půjček bankovních (v průměru o 2 – 3 procentní body), zdražení naopak nevidíme u rychlých půjček do výplaty. Proč?

Obecně totiž patří půjčky do výplaty k  úvěrům s vysokými úrokovými sazbami. A tak nedávné pohyby ve 2T repo sazbě nepocítili jejich poskytovatelé nijak významně. Naopak půjčky bankovní se drží (ve většině případů) s úroky jen několik procentních bodů nad repo sazbou, proto její změny kopírují.

Úvěrem velmi rychle reagujícím na repo sazbu je i hypotéka. Její cena (tedy zejména úroková míra) se mění nejen podle vývoje situace na hypotečním trhu a trhu s realitami, ale věrně odráží i 2T repo sazbu, kterou ČNB mění podle potřeb ekonomiky.

Státní úroková dotace na hypotéky

Dotační pomoc státu některým dlužníkům, kteří si vzali hypotéku, a čeká je významné zdražení související s koncem fixačního období, je podmíněna sjednanou státní dotací. Ta se sjednávala hned při uzavírání smlouvy o hypotečním úvěru, tedy s bankou. Během trvání hypotéky ji sjednat nelze.

Zajistit si možnost státní úrokové dotace na nově branou hypotéku bylo možné do roku 2016. Tato možnost byla dopřána lidem do 36 let v případě, že si na hypotéku pořizovali starší byt. Program nesl název „Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty“. A jeho cílem bylo „Zvýšit dostupnost staršího vlastnického bydlení pro mladé lidi a tím jim napomoci při zajištění vlastního adekvátního bydlení,“ jak je v programu této podpory uvedeno.

Kdo mohl získat hypotéku s připravenou státní dotační pomocí

Možnost sjednat si dotační dodatek ke smlouvě o hypotečním úvěru měli do roku 2016 všichni mladí lidé, kterým v roce sjednání ještě nebylo 36 let (pokud byli v manželství, podmínku museli splnit oba partneři). Zároveň si museli na hypotéku pořizovat starší byt.

Žadatelé také v době podání žádosti o hypotéku nesměli mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví další byt, bytový dům nebo rodinný dům. Starší byt byl přitom definován jako alespoň dvouletý, a samozřejmě se musel nacházet na území České republiky.

Navíc po celou dobu trvání hypotéky musejí žadatelé trvale bydlet v té nemovitosti, na niž si v hypotéce sjednávají možnost státní úrokové dotace. Tuto nemovitost musejí po celou dobu také vlastnit. Stát stanovil i úvěrový strop: dotace se poskytuje pouze k hypotečnímu úvěru (nebo k jeho části), kdy jejich výše v případě koupě bytu nepřekročí 800 tisíc Kč, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč.

Popis situací, v nichž na má klient na dotaci nárok

Podpora je sjednána jako úroková dotace poskytovaná prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru. Její výše se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb. Dotace je nulová v případě, že úroková sazba klesne pod 5 %.

Výše úrokové dotace platí vždy po dobu fixace, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby se sjednává nová výše úrokové dotace. Samotná úroková dotace se vyplácí maximálně po dobu deseti let. Roky, kdy je vyplácena, se mohou ale rozložit do celé doby trvání hypotečního úvěru.

Výše státní podpory

Proces výpočtu výše státní podpory je v programu přesně dán: „Výpočet výše státní podpory se provádí na základě “ideálního” průběhu splácení úvěru formou anuitní splátky. Vypočte se anuitní splátka s úrokovou sazbou banky platnou ke dni ukončení čerpání úvěru a anuitní splátka s úrokovou sazbou banky sníženou o podporu státu platnou ke dni 1. čerpání úvěru a jejich rozdíl zaokrouhlený na celé Kč nahoru je výší státní podpory. Nová výše % bodů podpory se vyhlašuje vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku.“

Které banky se zapojily do programu státní dotace na hypotéky

Pokud si nejste jistí, zda máte v hypotéce sjednánu možnost státní dotace pro případ příliš vysoké úrokové sazby, nahlédněte do seznamu bank, které přijímaly žádosti a uzavíraly smlouvy o poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru na všech svých pobočkách. Seznam najdete v dokumentu na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, kde je celý program rozepsán.

Vzhledem k tomu, že jde o starší dokument, najdete tu i starší názvy bank. Ale pokud jste si hypotéku sjednávali s některou z nich, na smlouvě bude figurovat pod původním názvem. Pokud jste již v dalším období fixace, pravděpodobně na smlouvě nemáte GE Capital bank nebo Wüstenrot hypoteční banka, ale jejich společného nástupce Moneta Money Bank.

Uvedeny jsou tu i historické výše podpory, seznam zatím končí rokem 2017 – nadále totiž nebylo nutné dotaci poskytovat, úroky z hypoték se dlouhodobě pohybovaly pod 5 %. Letošní rok přinese pravděpodobně změnu – a výpočty i vyplácení dotace se obnoví.

KOMERČNÍ SDĚLENÍSouvisející články