Albert Einstein svou teorií rozbouřil vody. Existuje několik zakřivených realit

od Nikola Jaroschová
< 1 minuta čtení
cas realita
Zdroj: Quality Stock Arts/Shutterstock.com

Jestli je naše realita skutečná, nebo jen vytvořená naší vlastní myslí tak, abychom ji vnímali jako skutečnou, o tom nyní diskutují z celého světa nejen matematici a fyzici, ale i chemici. Někteří tvrdí, že zakřivená je. Mají pravdu?

Když přišel německý teoretický fyzik Albert Einstein s teorií relativity, rozbouřil jinak klidné vody.

Tato teorie potvrdila fakt, že elektromagnetické vlnění je rychlejší než světlo, v případě platnosti Newtonova zákona pohyblivosti.

Fantazie nebo skutečnost

A vlastně tak nepřímo otevřela dvířka i k novému zkoumání, které je v posledních letech velice diskutované. Co když naše realita neexistuje, a pokud cokoliv vnímáme, je to jen výplod naší fantazie?

V praxi by to znamenalo, že elektromagnetické vlnění i světlo nemají žádnou rychlost a pouze se „lámou“ v časových osách různých dimenzí.

Ty zatím známe jen tři (neprostorovou, 2D prostorovou a 3D rozměrnou). Nicméně podle Einsteinovy teorie existuje dimenze 4 (3D dimenze pohlcená sama sebou v 3D podobě), a pak další a další.

Kde skutečně žijeme

Tím se snažil naznačit, že naše vnímání pohybu a vjemů je zkreslené podle toho, v jakém časovém úseku 4D dimenze se nacházíme.

Odborníci z řad astronomů ale jsou skeptičtí v dnešní době i v případě tvrzení, že existují další prostory. Možná také už žádné neexistují a pouze se opakují v určité prostorové smyčce.

Žijeme tedy v jiné dimenzi, než si sami myslíme?Související články