Asistentů pedagoga ve školách přibývá. Ministerstvo chystá nové financování pro stabilitu jejich počtu

od Šárka Cvrkalová
2 minuty čtení
student
Zdroj: Shutterstock

Ve školách přibývá asistentů pedagoga. Podle ČTK jich k 1. lednu letošního roku bylo ve školských zařízeních 17 545. To je zhruba o 31 % víc než v roce 2019. Velká většina z nich navíc působí v základních školách.

Pozice asistenta pedagoga může být ve škole zřízena jako tzv. podpůrné opatření ve vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo jako standardní zaměstnanec školy, který je placený z běžného školního rozpočtu.

Jeho úkolem je mimo jiné pomáhat takovým dětem, které mají v posudku nějakou poruchu učení, případně mají jiné závažné obtíže, které jim nějakým způsobem narušují standardní proces učení. Podle webu ePeníze je ale skutečnost v mnoha případech úplně jiná.

Řada dětí je totiž jen líná, ve škole se jim pracovat nechce nebo nemají motivaci. Rodiče jim ale asistenta vyběhají, ačkoli to není nijak nutné. Ten potom často pouze dítě ponouká, aby něco v hodině dělalo.

Podle Stefanie Kovářové ze Základní školy T. G. Masaryka v Praze 12 však zajištění asistenta pro žáka záleží na pedagogicko-psychologických poradnách a jejich doporučení. „Je pravděpodobné, že existují poradny, které asistenta napíšou častěji než jiné, které tolik nepodlehnou tlaku rodičů. Podle mě však panuje mezi poradnami obecný trend nedávat nejvyšší stupeň podpůrných opatření, čímž je právě potřeba asistenta,“ uvedla Kovářová pro Přehledně24.

Podle ředitele odboru základního vzdělávání na ministerstvu školství Michala Černého je v současné době ve školách daleko více asistentů, než je skutečně třeba. Tím samozřejmě nechce zpochybňovat jejich roli, mnoho dětí skutečně pomoc potřebuje.

Změnou ke stabilizaci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době chystá úpravu financování asistentů. Podle serveru Zdravé zprávy by díky ní mělo v budoucnu dojít ke stabilizaci počtu asistentů pedagoga.

„Naší snahou je, aby nedošlo ke snížení, ale ani k razantnímu navýšení počtu asistentů, protože počet asistentů roste, aniž by každý rok stejně výrazně rostl počet znevýhodněných dětí ve školách,“ uvedl Michal Černý.

Škola by podle připravovaného návrhu měla získat nárok pouze na určitý počet asistentů pedagoga. Při posuzování toho, kolik jich bude, by měl hrát roli například počet tříd, které škola otevřela. Zohledňovat se bude i počet samotných školáků.

„Je ale důležité si uvědomit, že jde o asistenta pedagoga, nikoliv žáka, takže záleží i na tom, jak vypadá spolupráce pedagoga a asistenta. Důležitá je třeba jejich společná příprava, dohoda na tom, jak danou látku uchopí či jak vůbec bude hodina vedena. Z praxe jsem ale vypozorovala, že mnoho učitelů s asistenty prostě neumí pracovat a chápou je jako pomocnou sílu, nebo je z hodiny dokonce vykážou,“ doplňuje Kovářová. Přitom přítomnost asistenta často dle Kovářové pomůže při větší diferenciaci výuky.

Nové financování nikoho nepoškodí

Na úpravu financování asistentů pedagoga podle Zdravých zpráv upozornil už před časem spolek Učitelská platforma. Ten projevil strach, že by některým školám mohla novinka uškodit, protože někde může být dětí, které pomoc potřebují, skutečně více než jinde.

Mluvčí MŠMT Aneta Lednová řekla, že resort návrh postupně upravuje tak, aby více zohlednil i množství dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách. Nikdo podle ní nebude mít problémy a rozhodně nehrozí, že by se nedostalo pomoci dětem, které ji potřebují.

Současně ale Stefanie Kovářová pro Přehledně24 upozorňuje na zásadní problém související s pracovní pozicí asistenta. „Asistent pedagoga vlastně nemá svou pozici jistou a nemůže počítat s tím, že v příštím roce ji bude opět zastávat. Jeho náplň práce vlastně závisí na posouzení poradny. Pokud tedy poradna vyhodnotí, že daný žák už asistenta nepotřebuje, jeho pozice je prostě zrušena.“

Zdroj: ČTK, ePeníze, Zdravé zprávy, Novinky, MŠMT ČR, Přehledně24

Autor: Šárka CvrkalováSouvisející články