Ministerstvo školství zveřejnilo podmínky jazykových kurzů pro uprchlíky z Ukrajiny

od Soňa Jiroutová
2 minuty čtení
Petr Gazdik
Zdroj: Martin Přibyl CNC / CNC / Profimedia

V dubnu avizovala ministerstva práce a sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy, že připravují kurzy češtiny pro uprchlíky z Ukrajiny. Nyní byly ministerstvem školství zveřejněny požadavky, jak mají tyto kurzy probíhat. Na základě zveřejnění těchto požadavků mohou provozovatelé kurzů začít žádat o akreditaci. Kurzy budou uprchlíkům hrazeny z evropských peněz na podporu zaměstnanosti. Žádost o akreditaci byla zjednodušena, aby kurzy mohly začít co nejdříve.

Do současné doby bylo dle ministerstva vnitra v České republice uděleno 332 347 víz. Jak ale opakovaně uvedl ministr vnitra Vít Rakušan, někteří uprchlíci se již začali vracet zpět na Ukrajinu. Není ale zatím vytvořen systém, který by toto evidoval.

Přípravy začaly v dubnu

MŠMT vytvořilo sylabus kurzů ve zrychleném procesu. „Nyní chystáme osnovy těchto jazykových kurzů. Budeme zohledňovat délku vzdělávání, požadavky na lektory, a především pak úroveň jazykových znalostí, které by absolventi kurzů měli dosáhnout,“ uvedl v půlce dubna ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Kurzy byly plánovány tak, aby byly intenzivní a odstranily jazykové bariéry. Cílem má být zapojení uprchlíků do společnosti a na pracovní trh.

Ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání na ministerstvu školství Petr Bannert však na tiskové konferenci projevil obavy, zda bude dostatek lektorů. „Určitě je dobré využít učitele češtiny, ti ale budou velmi zatížení,“ citují Novinky Bannertovy obavy.

Konečná podoba kurzů

„Vytvořili jsme vzorový sylabus, díky kterému budou moci poskytovatelé jazykového vzdělávání připravit vzdělávací programy a požádat o jejich akreditaci. Proces se tak nejen zjednoduší, ale také výrazně urychlí,“ uvádí v tiskové zprávě ministr školství Petr Gazdík.

MŠMT nyní zveřejnilo podmínky pro akreditaci, které je třeba splnit. Dle nich má kurz mít maximálně 20 osob, které se mohou učit i online. Kurzy budou navíc rozděleny na základní a navazující kurz. Cílem základního kurzu je naučit absolventy kurzu komunikovat v základních životních situacích.

Základní kurz bude mít 60 vyučovacích hodin a jeho výsledkem by mělo být, že se osoba domluví a dokáže reagovat na základní věty. Pokračující kurz má mít 120 hodin a bude se jednat o rozšíření základní slovní zásoby tak, aby se daná osoba dokázala zúčastnit krátké konverzace.

Provozovatelé v žádosti vyplní formulář, kde uvedou osnovy a jaké budou využity učební materiály.

Jazykové školy již svou pomoc nabídly

Některé jazykové školy na situaci zareagovaly a nečekaly na stát. Například plzeňská jazyková škola Eufrat nabídla uprchlíkům kurzy zdarma.

O kurzy byl od příchodu prvních vln uprchlíků obrovský zájem, denně se na ně hlásí desítky zájemců. I z toho důvodu třeba škola v Plzni postupně zavedla 20 kurzů češtiny.

V Brně kurzy probíhají díky neziskovému centru JCMM ve spolupráci s Centrem pro cizince. Kromě gramatiky a pravopisu zde uprchlíky učí i české kulturní a sociální souvislosti. V Praze kurzy pořádají dobrovolníci, ale i jazykové školy třeba v rámci projektu financovaného hl. městem Prahou a MŠMT.

„Naším cílem je, aby si budoucí ukrajinští žáci našich středních škol zvykli na české prostředí a získali základní znalost jazyka, která je pro začlenění do výuky nezbytná,“ uvedl pro ČTK brněnský krajský radní Jindřich Čermák.

MŠMT institucím, které toto provozují, nabízí dotaci, o kterou mohou zažádat do konce května. „Výchozí alokace je 1,4 miliardy Kč, ale můžeme ji navýšit podle skutečných potřeb. Žadatelé se mohou hlásit až do 31. května a financování proběhne administrativně jednoduchou formou šablon,“ řekl už na začátku dubna k financování kurzů Gazdík.

Zdroj: Novinky, MŠMT, ČT24

Autor: Soňa JiroutováSouvisející články