Pouze devět procent občanů se necítí konfliktem na Ukrajině ohroženo. Podpora členství v NATO a EU stoupla

od Soňa Jiroutová
2 minuty čtení
Ceska republika
Zdroj: Profimedia

Agentura STEM provedla průzkum týkající se války na Ukrajině a oslovila v průběhu čtrnácti dní 1 171 respondentů starších 18 let. Zajímala se, jaké dopady na pocit bezpečí českých občanů má právě probíhající válečný konflikt. Dalšími okruhy otázek pak byl názor občanů na původce konfliktu či důvěra v NATO. Agentura STEM se zaměřila i na uprchlíky z Ukrajiny a s nimi spojené pocity Čechů. Výsledky ukázaly, že i přes vlnu solidarity mají občané v souvislosti s uprchlíky strach o své sociální jistoty a zaměstnání.

Ústav empirických výzkumů STEM funguje od roku 1992 a průběžně monitoruje postoje české společnosti k aktuálním tématům. Cílem STEM je poskytnout empirická data opřená o názory společnosti, o které se pak může opírat politika ČR.

Ruská agrese proti Ukrajině: Analýza nálad české veřejnosti

Takto zní název průzkumu, jehož kompletní výsledky si můžete prohlédnout na tomto odkaze. Cílem výzkumu bylo soustředit se na klíčové důsledky války na Ukrajině tak, jak je vnímají občané České republiky.

Výzkum byl rozdělen na 6 základních oblastí: celkový pohled na reakci české veřejnosti, pocit ohrožení v souvislosti s válkou, EU a mezinárodní společenství, postoj české veřejnosti k lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, zdražování: energetika, potraviny a inflace a dezinformace.

U lidí se v celkovém pohledu na situaci dle výsledků projevil jejich dlouhodobý postoj vůči Rusku a pouze 4 % tázaných občanů bylo proruských. Za hlavního viníka války na Ukrajině považuje Rusko 57 % dotázaných. Dalších 25 % s tímto tvrzením spíše souhlasí. Zbylá část informacím o ruském útoku nevěří a lze předpokládat, že na ně zapůsobily dezinformační weby.

Hodnoceni byli i prezidenti Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj. Příznivě vnímá ruského prezidenta 8 % společnosti, což je propad o 11 % oproti minulému roku. Naopak ukrajinského prezidenta pozitivně hodnotí 62 % obyvatel. „Je to důsledkem krizové situace a vynikající strategické komunikace ukrajinského vedení. Z testovaných zahraničních státníků je populárnější jen slovenská prezidentka Zuzana Čaputová,“ uvedl STEM.

Vůči uprchlíkům se zatím postoje české společnosti výrazně nemění, více než dvě třetiny obyvatel je připraveno jim pomoci. Poslední třetina je celkově proti jejich přijímání do ČR. I přes vysokou podporu jsou však patrné zvyšující se obavy občanů.

„Sedmdesát procent obyvatel má za to, že příchod uprchlíků povede k oslabení sociálních jistot českých občanů, 53 procent se bojí zvýšené nezaměstnanosti, dalších 51 procent se obává obecného oslabování soudržnosti české společnosti a 47 procent v uprchlících vidí ohrožení pro českou společnost,“ uvádí STEM.

Češi mají obavu o své bezpečí

„Česká společnost v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině pociťuje akutní ohrožení, které nemá v posledních téměř třiceti letech obdoby. Třetina české veřejnosti (34 %) hodnotí současnou bezpečnostní situaci ve střední Evropě jako špatnou a má za to, že propuknutí vojenského konfliktu v regionu je jen otázkou času,“ uvádí STEM.

Z výsledků vyplývá, že pouze 9 % obyvatel nemá pocit, že by naší zemi hrozilo nebezpečí. Ohledně dopadu sankcí na naši zemi si 60 % lidí myslí, že jsou sankce důležité, měly by však dle nich být zaváděny s ohledem na dopady na naši zemi.

Důvěra v NATO a EU vzrostla

Oproti minulým průzkumům vzrostla podpora členství v NATO z 68 % na 78 % a podpora členství v EU ze 46 % na 54 %.

„Vysoká je též podpora společného postupu na úrovni EU v klíčových oblastech bezpečnostní agendy. Téměř univerzální podporu má posilování (fakticky budování) společných obranných sil (85 % souhlasí) a společný nákup ropy a plynu (84 %),“ píše STEM.

Zdroj: STEM

Autor: Soňa JiroutováSouvisející články