Vláda schválila nové zákony týkající se uprchlíků z Ukrajiny. Byl také změněn způsob projednávání zákona o jednorázovém příspěvku na dítě

od Soňa Jiroutová
2 minuty čtení
Vit Rakusan
Zdroj: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia

Na jednání vlády ve středu 8. června došlo ke schválení dvou speciálních zákonů týkajících se pravidel pro život ukrajinských uprchlíků v České republice po skončení nouzového stavu. Tyto dva zákony nyní budou směřovat do Poslanecké sněmovny. Dále vláda na jednání schválila novelu zákona o evidenci skutečných majitelů a změnila způsob projednávání návrhu zákona o jednorázovém příspěvku na dítě.

O závěrech svého jednání informovali novináře zástupci vlády na tiskové konferenci ihned po skončení jednání.

Ubytování uprchlíků po konci nouzového stavu

Jedním z aktuálních problémů, které vláda musí vyřešit, je celkové zvládnutí uprchlické krize a zejména zapojení uprchlíků do života v České republice.

Vláda k tomuto kroku musela přistoupit, protože dne 30. června skončí nouzový stav a s ním i všechna vládou vydaná mimořádná opatření. Ačkoliv Vít Rakušan na tiskové konferenci sdělil, že by pro prodloužení nouzového stavu bylo opodstatnění.

První z návrhů, který nyní zamíří do Poslanecké sněmovny, se týká ubytovávání válečných uprchlíků. Tento návrh dává krajům volnější ruku v ubytovávání uprchlíků v dočasných či nouzových ubytovacích kapacitách, aniž by bylo nutné dodržovat všechny zákonné standardy.

Nově bude mít poskytnutí ubytování status veřejné služby a zákon stanoví výši náhrady nákladů na toto ubytování.

„Zákon zajistí, že i nadále budou kraje či obce zajišťovat potřebné kapacity v režimu dočasného nouzového přístřeší a ubytování,“ uvedl Vít Rakušan na tiskové konferenci.

Bližší informace o novinkách v ubytování uprchlíků z Ukrajiny najdete v tiskové zprávě ministerstva vnitra.

Začlenění ukrajinských dětí do školského systému

Druhý ze zákonů schválených vládou se týká začleňování ukrajinských dětí do českého školského systému. Cílem zákona je integrace ukrajinských žáků v co největší možné míře.

„Vycházeli jsme z principu maximální možné integrace dětí uprchlíků,“ uvedl na konferenci ministr školství Petr Gazdík.

Pokud to kapacita školy nedovolí, počítá zákon i s vytvořením ukrajinských tříd, kdy se integrace bude alespoň částečně zajišťovat formou společných zájmových kroužků. V těchto vytvořených třídách pak budou moci vyučovat i pedagogové bez znalosti češtiny.

Na tiskové konferenci byla také zmíněna informace, že více než 70 tisíc uprchlíků se zapojilo do českého pracovního trhu.

„Je to pozitivní zpráva i z hlediska odvodů a podpory ekonomiky,“ řekl Marian Jurečka. Třeba v Praze lze vidět ukrajinské uprchlice často jako pokladní v různých obchodech se spotřebním zbožím.

Jednorázový příspěvek na dítě bude projednán ve stavu legislativní nouze

Kromě dvou výše zmíněných zákonů jednala vláda například i o novele zákona o evidenci skutečných majitelů. Ta bude reagovat na připomínky Evropské komise, která současný zákon vyhodnotila, že je v nesouladu s evropskou směrnicí.

„Zásadní změna spočívá v zavedení jednotné materiální charakteristiky skutečného majitele. Ta spočívá v tom, že skutečný majitel právnickou osobu nebo právní uspořádání vlastní nebo kontroluje,“ píše se v tiskové zprávě.

Vláda se tedy rozhodla opravit ty části, které jsou v nesouladu se směrnicemi, aby bylo možno podat první žádost o platbu v rámci Národního plánu obnovy.

Dále vláda změnila způsob projednávání zákona o jednorázovém příspěvku na dítě. Původně bylo v plánu požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení v prvním čtení, ale opoziční strany se již vyjádřily, že mají své pozměňovací návrhy a budou toto vetovat. Vláda se proto rozhodla pro projednání zákona zrychleně ve stavu legislativní nouze.

To umožní opozici předložit své návrhy a zároveň bude zajištěno co nejrychlejší schválení tohoto zákona.

Zdroj: Vláda ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Novinky, iDNES, Česká televize, Twitter

Autor: Soňa JiroutováSouvisející články