Za špatné hospodaření státu nemůže covid, uvedl ve své zprávě Nejvyšší kontrolní úřad

od Nikola Jaroschová
2 minuty čtení
nku
Zdroj: Profimedia

Národní kontrolní úřad vydal svou výroční zprávu za rok 2020, ve které hodnotí efektivnost hospodaření státu. Samozřejmě i oblast hospodaření s veřejnými financemi ovlivnila pandemie. Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala však upozorňuje, že zdaleka ne všechny nedostatky, které jsou ve zprávě uvedeny, mají příčinu v současné koronavirové krizi.

„Pandemie nemoci covid-19 se bezesporu tvrdě promítla do hospodaření státu. Z našeho pohledu na sebe však vzala roli katalyzátoru, zesilovače problémů, kterými naše země v oblasti nakládání s veřejnými prostředky trpí dlouhodobě a na které jsme opakovaně upozorňovali,“ uvádí ve zprávě Kala.

Státní dluh raketově roste

V historii České republiky není horší hospodářský výsledek než právě ten z roku 2020. V roce 2019 činil schodek státního rozpočtu necelých 21 miliard. V roce 2020 se počítalo se schodkem kolem 40 miliard, nakonec se však deficit prohloubil na 367,4 miliardy korun.

Česko sice stále patří mezi nejméně zadlužené země EU, ale tempo našeho zadlužování je jedno z nejrychlejších.

Na koronavirus nemůžeme svést všechno

Jako důvod uvádí zpráva snížení příjmů, absenci úsporných opatření, růst běžných výdajů, ale také výdaje spojené s pandemií. Ty však tvoří nárůst výdajů státního rozpočtu jen z poloviny. Celkově tyto výdaje vzrostly meziročně o 291 miliard, souvislost s covid-19 mělo však mělo jen 144 miliard korun.

Kontrolní úřad ke zvýšeným výdajům navíc uvedl, že ne všechny položky, které ministerstvo financí zařadilo do souvislosti s pandemií, tam skutečně patří.

„Mezi výdaje, které měly souviset s opatřeními proti šíření nemoci covid-19, ministerstvo financí v rámci svého pokladního plnění navíc zařadilo i položky, které s přijatými opatřeními přímo nesouvisely (například jednorázový příspěvek důchodcům, oddlužení nemocnic a další),“ uvádí se ve výroční zprávě.

NKÚ také dlouhodobě upozorňuje na nízkou připravenost státu na zpomalení ekonomiky. Především je to vidět na absenci přiměřených úspor, což může mít za následek až destabilizaci veřejných peněz.

Státních zaměstnanců stále přibývá

Problém také vidí v neustálém narůstání státních zaměstnanců, ke kterému dochází od roku 2016. A také v neefektivní spolupráci státu s mezinárodními organizacemi, kdy často míra vynaložených prostředků neodpovídá kvalitě služby.

Kontroloři NKÚ uvedli, že Česká republika v loňském roce spolupracovala s necelými pěti sty organizacemi, jako přínosnou ovšem vyhodnotili pouhou polovinu.

Nejvyšší kontrolní ústav je nezávislá kontrolní instituce, která kontroluje hospodaření státu. Její zprávy hodnotí, zda byly státní peníze vynaloženy efektivně, účelně a hospodárně. Existence NKÚ je zakotvena v Ústavě ČR.

Autor: Markéta KrejčíSouvisející články