Zakázky navýšené o statisíce, absence podpisů kompetentních osob. NKÚ odhalil problémy v pražské Národní galerii

od Šárka Cvrkalová
2 minuty čtení
narodni galerie
Zdroj: Profimedia

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření příspěvkových organizací ministerstva kultury a zjistil, že v letech 2018 až 2020 obcházela Národní galerie v Praze zákon o registru smluv. Kromě toho také NG ignorovala zadávací řízení při výběru dodavatelů na některé služby. NKÚ o tom informoval ve své zprávě.

Kontroloři odhalili v souvislosti s galerií celou řadu nesrovnalostí. Kromě veřejných zakázek měla instituce nedostatky také ve svém vlastním hospodaření. Zdá se ale, že není v problémech sama, úřad objevil pochybení i u dalších subjektů.

Patří k nim také Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, které se stejně jako NG potýkalo v posledních letech s problémy v hospodaření. V současné době se média pokouší zjistit vyjádření obou institucí, které byly úřadem důkladně zkritizovány.

Neplatné smlouvy a peníze navíc

„Přestože měla NG vlastní právní oddělení, najala si tři externí společnosti, které za právní oddělení vykonávaly jeho agendu. NG s externisty uzavřela sedm smluv, aniž by se předtím konalo výběrové řízení. V letech 2018 až 2020 NG za tyto služby zaplatila 6,7 mil. Kč,“ uvádí NKÚ.

„Protože galerie porušila zákon o registru smluv (neuvedla povinné údaje a pozměnila účinnost smlouvy), byly tři ze sedmi smluv navíc neplatné. NG přesto na jejich základě zaplatila 4,5 mil. Kč,“ dodává kontrolní úřad. Podle toho poskytovaly galerii tři firmy také realitní služby.

„Smlouvy v celkové hodnotě 2,4 mil. Kč s nimi galerie uzavřela rovněž bez výběrového řízení. I v tomto případě NG necelý půlrok po podpisu smlouvy zvýšila dodatkem cenu z původních 1,2 mil. Kč na dva miliony korun,“ uvádí kontrolní zpráva.

Bez schvalování kompetentních osob

Nejvíce ze všeho Nejvyšší kontrolní úřad NG vyčítá, že většinu transakcí a podepisování smluv dělala, aniž by celý proces schválily kompetentní osoby. „Jde o jedno ze zásadních selhání vnitřního kontrolního systému,“ upozorňuje na svém webu.

„Ten u Národní galerie nefungoval správně a celkově je jedním z podstatných důvodů výše popsaných problémů. Nefunkční kontrolní systém souvisí i s tím, že NG nevede elektronickou spisovou službu ani po 17 letech od doby, kdy jí tuto povinnost stanovil zákon.“

Také Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze mělo problémy především ve svém vnitřním kontrolním systému, nebyly nicméně podle kontrolorů tak závažné jako u Národní galerie. Na druhou stranu je rozhodně prý třeba se na obě instituce zaměřit a do budoucna jejich fungování napravit.

Zdroj: NKÚ

Autor: Šárka CvrkalováSouvisející články