Dle předběžné zprávy Českého hydrometeorologického ústavu se potvrdily obavy ze zhoršení ovzduší z důvodu energetické krize

od Soňa Jiroutová
3 minuty čtení
Smog
Zdroj: Sebastian_Photography / Shutterstock.com

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal předběžnou zprávu o kvalitě ovzduší v roce 2022. Z ní vyplývá, že i nadále pokračuje v Čechách trend snižování hodnot znečišťujících látek v ovzduší. Výsledky však ovlivnil začátek roku 2022, protože na jeho konci se naopak kvalita ovzduší zhoršila, a to z důvodu vytápění levnějšími zdroji. Pro ucelené výsledky je tedy nutné počkat na zprávu z dubna 2023.

Dle předběžné zprávy ČHMÚ ovlivnilo výsledky hned několik faktorů. Zejména to byly nadnormální teploty v lednu 2022 a dobré rozptylové podmínky v únoru. Svou roli sehrál i občasný silný vítr a opatření ke zkvalitňování ovzduší, mezi které patří například výměna starých kotlů.

Hodnoty zhoršil závěr roku

Závěr roku 2022 však naopak přinesl ve srovnání s předchozími 4 lety zhoršení, za čímž dle ČHMÚ stojí energetická krize. Lidé totiž v rámci šetření přešli na topení pevnými palivy v kamnech či kotlích.

„Listopadové průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu pocházející z lokálního vytápění byly za posledních pět let nejvyšší. Data současně poukazují na zhoršenou kvalitu vytápění, tj. na vyšší míru spalování pevných paliv, při kterém se uvolňuje vyšší množství znečišťujících látek do ovzduší,“ uvádí zpráva.

ČHMÚ však k datům dodává, že v dubnu zveřejní druhou část předběžné zprávy, v níž budou koncentrace vyhodnoceny celorepublikově a navíc již budou k dispozici data z letošního února. Právě leden a únor bývají měsíce, při kterých klesají teploty pod bod mrazu a kdy je nutné více přitápět. Tyto hodnoty tak ukážou reálný stav ovzduší.

Zhoršení ovzduší se očekávalo

Výsledky předběžné zprávy korespondují s varováním, které ČHMÚ vydalo v prosinci.

„Jestli se kvalita ovzduší zhorší a v jaké míře, bude záležet jednak na míře zvýšení emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění, ale také na meteorologických podmínkách, které mohou velmi výrazně hodnoty naměřených koncentrací ovlivňovat,“ uvedl ve vydaném varování vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ v Brně Jáchym Brzezina.

Ten také dodal, že ačkoliv si lidé myslí, že nejhorší je ovzduší ve velkoměstech, tak ve skutečnosti jsou to malé obce, které ke zhoršení kvality ovzduší výrazně přispívají.

„V tomto směru bývá nejhorší situace v topné sezoně v malých obcích, kde je vyšší podíl obyvatel, kteří topí tuhými palivy,“ sdělil v rozhovoru pro server Vitalia.

Problémem je také to, že u nižších komínů, než jsou ty průmyslové, nemají emise takovou možnost rozptýlit se ve vzduchu.

Ovzduší ovlivníme jen my sami

Český hydrometeorologický ústav nyní na svých facebookových stránkách shrnul nejdůležitější informace ke zhoršenému ovzduší a jeho vlivu na lidský organismus.

Mělo by být zodpovědností samotných občanů, aby se na znečišťování podíleli co nejmenší měrou. Staré kotle by měly být vyměněny za nové a měly by být pravidelně kontrolovány.

„Záchytu prachu pomůže i zeleň. Vyšší tráva, keře a stromy či zelené fasády vedle CO2, oxidů dusíku a přízemního ozónu pohlcují také jemný polétavý prach, který na sebe váže toxické látky a je zdrojem vážných onemocnění,“ sdělil pro Vitalia Lukáš Rom.

Důležité je si také uvědomit, že škodliviny z ovzduší se usazují a zůstávají v přírodě či usazené na silnicích.

„Negativní zdravotní vliv tohoto znečištění, odborně resuspendované prašnosti, je prokazatelný. Většina prachu z dopravy nepochází přímo z výfuků, obrušování brzd, pneumatik nebo vozovky, ale je způsobena vířením částic usazených na povrchu silnic,“ uvedl mimo jiné ČHMÚ na svém facebooku.

Důkazem, že se jedná o usazeniny z dob minulých, je pak složení těchto usazenin, kdy například v Ústeckém kraji souvisí obsah částic s těžbou hnědého uhlí.

Dalším velkým zdrojem škodlivých látek jsou pak novoroční ohňostroje. Zejména ve městech s hustou zástavbou, kde není pyrotechnika nijak omezena, ukazují každoroční měření velmi vysoké hodnoty nebezpečných látek.

Například v Táboře tak dle serveru iDNES při letošních oslavách naměřila stanice 821 mikrogramů škodlivin na metr krychlový, čímž město získalo pomyslné první místo v nejvýše naměřených hodnotách. Druhé Znojmo pak mělo hodnoty poloviční.

Pokud dojde ke kombinaci zhoršeného ovzduší a špatných rozptylových podmínek, tedy je vyhlášena smogová situace, lidé by neměli větrat a měli by omezit svůj pobyt venku na minimum. Zejména opatrné musí být těhotné ženy, malé děti a osoby s plicními problémy.

Zdroj: ČHMÚ, Vitalia, Facebook, iDNES, Přehledně24

Autor: Soňa JiroutováSouvisející články