Na Novém Zélandě se našla „zvrácená“ bible. Kopie z roku 1631 obsahuje zásadní překlep proti víře

od Veronika Holcová
2 minuty čtení
bible
Zdroj: Shutterstock

Na Novém Zélandě se v roce 2018 našel jeden z vzácných výtisků tzv. bible hříšníků. Jde o kopii z roku 1631, v níž tehdejší tiskaři omylem vynechali u jednoho z přikázání anglický zápor „not“. Bible tak nabádá k cizoložství.

Podle židovské a pravoslavné tradice a tradice reformovaných církví se jedná o sedmé přikázání, v katolické církvi a lutherských církvích se jedná o přikázání šesté. Jeho znění se ale nemění: Nesesmilníš, doslovně nezcizoložíš.

V exempláři z roku 1631 britští královští tiskaři omylem vynechali u přikázání pojednávajícím o zákazu mimomanželského pohlavního styku anglický zápor „not“. Najednou se v několika tisících výtisků objevilo speciální přikázání „sesmilníš“. Chyby si nikdo nevšiml a do oběhu bylo vypuštěno asi tisíc kopií této k hříchu nabádající bible.

Na překlep se přišlo až o rok později. Tehdejší král Karel I. Stuart dva tiskaře předvolal před soud, odebral jim tiskařskou licenci, udělil pokutu a nakázal všechny výtisky zvrácené bible spálit. To se mu až na pár kusů podařilo. Vědci odhadují, že je na světě ještě asi 20 výtisků tohoto unikátu.

Na jeden z nich například v roce 2019 upozornilo Muzeum Bible ve Washingtonu v USA.

Dlouhá cesta jedné knihy

Podle časopisu The Guardian, který zprávu o nálezu jako první přinesl, je velmi pozoruhodné, jak se mohla kniha dostat až na jejich kontinent. Podle Canterburské univerzity v Christchurch jde o první výtisk, který byl objeven na jižní polokouli.

Záhadu objasnil fakt, že původní majitel bible se v roce 2009 přestěhoval z Británie právě do novozélandského města Christchurch a v roce 2018 zemřel. Od té doby mají knihu v péči univerzitní vědci a podrobují ji důkladnému zkoumání.

Utajovaný poklad

Veřejnosti tento objev utajili, aby měli dostatek času na potřebná bádání a zrestaurování knihy, dostala se k nim totiž ve velmi špatném stavu. Chyběla jí obálka, několik posledních stran a byla poškozena vodou. Její původní majitel nikomu nesdělil, že bibli vlastní a pravděpodobně ani nevěděl, o jaký unikát se jedná.

Restaurátorka knih Sarah Askey knihu řádně ošetřila a opatřila novým obalem. Vědci knihu následně digitalizovali, aby v příštích měsících mohla být volně přístupná veřejnosti prostřednictvím webových stránek.

Zdroje: The Guardian, Facebook

Autor: Veronika HolcováSouvisející články