V rámci oslav sametové revoluce můžou lidé zavítat Na čaj do archivu. Archiv bezpečnostních složek se opět otevře široké veřejnosti

od Anna-Marie Rabová
2 minuty čtení
narodni trida
Zdroj: Tomáš Krist / MAFRA / Profimedia

Ve čtvrtek 17. listopadu bude při příležitosti oslav 33. výročí sametové revoluce přístupná i budova Archivu bezpečnostních složek v ulici Na Struze nedaleko Národního divadla. V rámci Korza Národní a dalších akcí, které se v tento den budou konat na Národní třídě a v její bezprostřední blízkosti, mohou lidé od 13 do 19 hodin přijít i Na čaj do archivu, jak byla akce pojmenována.

Podobná akce byla realizována i v roce 2019 v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce. Tehdy byly připravené archiválie zaměřené především na osobnost Václava Havla. K vidění byly ale i další archiválie týkající se například vzniku a následného rozšiřování petice Několik vět z června 1989. Archiv v roce 2019 navštívilo přes dvě stě návštěvníků.

V dalších dvou letech se kvůli pandemii tato listopadová akce nekonala.

Archiválie i občerstvení

V letošním roce si návštěvníci budou moci prohlédnout ukázky originálních písemností z provenience Státní bezpečnosti, mimo jiné třeba i svazky Správy sledování SNB, které byly vedeny na mluvčí Charty 77 a ke kterým je zároveň dochována i rozsáhlá fotodokumentace.

„Budeme tu mít asi 11 vystavených originálů a chystáme připravit i nějaké další zajímavé archiválie, které by mohly návštěvníky třeba i pobavit. Ty budou k vidění v kopiích,“ uvedla pro Přehledně24 Veronika Chromá, zástupkyně vedoucího Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra a současně jedna z organizátorek akce.

Kromě zhlédnutí připravených archiválií si mohou příchozí v badatelně rovněž podat žádost o předložení jakékoliv archiválie či se registrovat do webové aplikace eBadatelna.

Na místě bude kromě zhruba patnácti archivářů, kteří návštěvníkům rádi zodpoví jakékoli dotazy, k dispozici i přichystané malé občerstvení. Pořadatelé tak lákají návštěvníky, aby se přišli do badatelny archivu nejen ohřát nad šálkem čaje, ale také poznat kus naší nedávné historie i to, jak takový archiv funguje.

Kromě badatelny bude možné také nahlédnout na pracoviště lustrací, kde jsou uloženy kartotéky bývalého Studijního ústavu ministerstva vnitra. V rámci tohoto pracoviště se mohou příchozí dozvědět, jak samotné lustrace fungují a jak vyhledávání archiválií k jednotlivým osobám probíhá.

Chybět nebude podle Veroniky Chromé ani „malý“ dětský koutek pro dětské návštěvníky. Ten archiv připravuje i na své tradiční dny otevřených dveří, které probíhají v rámci Mezinárodního dne archivů, jenž připadá na 9. června.

Výstava Ústavu pro studium totalitních režimů

Od pondělí je v budově archivu také k vidění výstava „Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77“, jejímiž autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů.

„Vystavené panely jsou věnovány především nejvýznamnějším signatářům Charty 77 včetně jejích mluvčích. K vidění jsou fotografie, které StB pořídila během sledování signatářů, a kopie kartiček s jejich podpisy pod prohlášením,“ přiblížil obsah výstavy pro Přehledně24 jeden z jejích autorů Tomáš Malínek.

Pracovníci Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů pak připravují vlastní historickou laboratoř v rámci vzdělávací tramvaje, která bude součástí Korza Národní.

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, eBadatelna, Ústav pro studium totalitních režimů, Korzo Národní, Přehledně24, Facebook

Autor: Anna-Marie MalínkováSouvisející články